top of page

TÈCNIQUES D’ESCRIPTURA 

A mesura que avancem, les exigències en matèria d’escriptura es fan més grans. Aquest últim punt de partida cap a l’escriptura respon a la necessitat d’acompanyar els participants que compten amb més experiència. Treballem tècniques d’escriptura que aporten riquesa i eficàcia als nostres escrits. 

 

Proposem, d’una banda, treballar tècniques concretes que es poden aplicar directament als nostres escrits; de l’altra, a partir d’un aspecte a millorar d’un text escrit al taller ens entretenim a explicar noves possibilitats tècniques que els participants podran fer extensibles a qualsevol altre text. 

 

EXEMPLES

 

Alguns aspectes tècnics: 

  • La veu narradora i els punts de vista

  • La creació d’un personatge: diverses maneres de crear-los

  • Dir i mostrar

  • La trama: Què és? Com es construeix? Com treballar-la fins al final del relat? 

  • El diàleg: Quina és la seva utilitat? Quina classe d’informacions podem integrar en una conversa fictícia entre dos personatges?

llop
bottom of page