top of page

ADULTS
Trobar-se, reflexionar, debatre

“Un taller d'escriptura és una escapada conjunta al món de l'art de la paraula”

 Imma Riu (psicòloga i participant)


 

A banda dels tallers setmanals i dels grups d’acompanyament a un projecte propi, Entretemps realitza tallers monogràfics.

 

Aquests tallers són trobades puntuals ─d’un, dos o tres matins─ convocades per reflexionar, debatre i escriure al voltant d’una sola temàtica. 

Les persones que hi assisteixen són participants habituals que volen experimentar i prestar els seus coneixements en un tema relacionat amb l'escriptura (ja sigui directament o indirectament). 

En aquests tallers es crea un grup de treball nou, la qual cosa és particularment interessant per a tots aquells participants que han seguit tot el seu recorregut en matèria d’escriptura creativa amb les mateixes persones.  

 

Per a les diferents convocatòries programades, vegeu l’Agenda.

bottom of page