top of page

POLÍTICA DE COOKIES

www.tallersescriptura.com

 

L’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada Usuari en els diferents dispositius que pugui fer servir per navegar i perquè el servidor recordi certa informació que més endavant únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més propera, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per l’Usuari durant la seva visita al lloc web amb l’objectiu de reconèixer-lo com a Usuari i personalitzar la seva experiència i l’ús del lloc web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors. 

La informació que es recull mitjançant les cookies pot incloure la data i hora de visites al Web, les pàgines que es visiten i el temps que s’ha passat al Web. Tot i així, cap cookie permet que aquesta pugui connectar-se amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extraure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única forma que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu cookie és que l’Usuari proporcioni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes se’ls aplicarà la Política de Privacitat descrita al lloc web. En aquest sentit, per a la seva utilització caldrà el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat per l’Usuari en el moment d’acceptar les cookies.

Cookies pròpies

Són aquelles que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Entretemps per al millor funcionament del lloc web. La informació que es recull es fa servir per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de xarxes socials

Entretemps incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del lloc web. Per aquest motiu, les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pràctiques de privacitat. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes i, si s’escau, sobre el tractament de dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços on es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i/o cookies. 

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies –totalment o parcialment– instal·lades en el seu dispositiu per mitjà de la configuració del seu navegador. En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que estigui utilitzant. En el supòsit que ho rebutgi l’ús de cookies –totalment o parcialment–, podrà seguir navegant pel lloc web tot i que podrà tenir limitada l’ús d’algunes de les seves prestacions. 

bottom of page